Lista ta' Ufficjali
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Lista ta' Ufficjali
Lista ta' Ufficjali

Uffiċjalità
tal-Arċikonfraternita ta’ San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina 2013-2016

 

Rettur:                                                                
Anthony Casha

Direttur Spiritwali;
Rev Gwardjan Patri Martin Coleiro OFM

Assistent Rettur:                                               
Lawrence Mifsud

Segretarju:                                                         
Stephen Pace

Assistent Segretarju:                                        
Andrew Farrugia

Tezorier:                                                            
Joe Pearson

Assistent Teżorier:                                           
Glen J. Micallef

Sagristan:                                                          
Bernard Schembri

Moderatur Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira:  
Charles Ciantar

Moderatur Kummissjoni Festa Esterna:     
Adrian Zahra

Konsulturi:
Joseph Sultana
Joseph Muscat


Uffiċjalità
tal-Arċikonfraternita ta’ San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina 2010-2013

 

Rettur:                                                               
Anthony Casha

Direttur Spiritwali;
Rev Gwardjan Patri Pawl Galea OFM

Assistent Rettur:                                              
Lawrence Mifsud

Segretarju:                                                        
Stephen Pace

Assistent Segretarju:                                       
Andrew Farrugia

Tezorier:                                                            
Joe Pearson

Assistent Teżorier:                                          
Paul Chetcuti

Sagristan:                                                         
Bernard Schembri

Moderatur Kummissjoni Ġimgħa l-Kbira: 
Charles Ciantar

Moderatur Kummissjoni Festa Esterna:     
Anthony Muscat

Konsulturi:
Perit Joseph Agius Bonello
Charles Dimech

 
     
  ara ritratti
  ara ritratti
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com