Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Solennita' tal-Martirju tal-Appostli Pietru u Pawlu

Servizz tal-Fratelli Solennita' tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl 


Nhar il-Ħadd 29 ta' Ġunju 2014, l-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp se tieħu sehem ukoll fil-purċissjoni tradizzjonali tal-Imnarja, fl-okkażjoni tas-Solennita' tal-Martirju tal-Appostli San Pietru u San Pawl. Għalhekk dak in-nhar il-frateli għandhom ikunu fis-sagristija tal-Katidral tal-Imdina, fis-7:15a.m., biex nilbsu u noħorġu nakkumpanjaw fil-purċissjoni mmsemmija li titmexxa mill-E.T. Mons. Pawl Cremona OP Arċisqof ta' Malta, din il-purċissjoni toħroġ mill-Katidral fit-7:45a.m. għall-Parroċċa San Pawl, Rabat u lura lejn l-Imdina.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com