Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Tifkira tal-wieħed u ħamsin sena mill-Inkurnazzjoni tal-Istatwa ta' San Ġużepp

Tifkira tal-wieħed u ħamsin sena mill-Inkurnazzjoni tal-Istatwa ta' San Ġużepp

Nhar il-Ħamis 1 ta' Mejju 2014

Fis-Santwarju Nazzjonali ta' San Ġużepp Inkurunat, Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Rabat-Mdina.


Fis-6:00pm Rużarju, Kurunella u Talba lil San Ġużepp
Fis-6:30pm Quddiesa li ser titmexxi minn Dun George Grima, waqt il-Quddiesa jitkanta t-Te Deum u l-Innu Popolari. Kif tintemm il-Quddiesa Korteo sa quddiem il-Mafkar ta' San Ġużepp fejn jitpoġġow fjuri f'riġlejn l-Monument.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com