Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Jum il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu

Jum il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu

Nadurawk o Gesu' u mberkuk, ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna

Il-Ġimgħa 18 t'April 2014

8:00a.m. Kant tat-Tifħir ta' Sbieħ il-Jum u l-Uffiċju tal-Qari

2:30p.m. Via Sagra

3:00p.m. Ċelebrazzjoni Solenni tal-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu: Qari tal-Kelma t'Alla, Adorazzjoni tas-Salib Glorjuż u tqassim tal-Ewkaristija.

5:30p.m. Purċissjoni bl-istatwi tal-Passjoni organizzata mill-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp, bis-sehem tal-Patrijiet Franġiskani u l-Banda Dekana u Ċittadina L'Isle Adam. Il-Purċissjoni tgħaddi mit-triqat: San Pawl, Muzeum, Vjal Santu Wistin, Saqqajja, Il-Kbira, u San Pawl.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com