Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Ħamis ix-Xirka: It-Twaqqif tal-Ewkaristija

Ħamis ix-Xirka: It-Twaqqif tal-Ewkaristija

(Luqa 22,19-20)Mbagħad ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasmu, newwilhulhom u qal:“Dan hu ġismi li jingħata għalikom; agħmlu dan b’tifkira tiegħi.” Hekk ukoll wara l-ikla ħa l-kalċi u qal:“Dan il-kalċi huwa l-Patt il-Ġdid b’demmi, id-demm li jixxerred għalikom.”

Il-Ħamis 17 t'April 2014

7:00a.m. Kant ta' Tifħir ta' Sbieħ il-Jum u l-Uffiċċju tal-Qari

6:00p.m. Talba tar-Rużarju

6:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni bir-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn

Wara t-Tqarbin issir il-Purċissjoni bl-Ewkaristija għall-Altar tal-Adorazzjoni fis-Santwarju ta' San Ġużepp

8:30p.m. Isiru s-Seba' Viżti organizzati mill-Każin tal-Banda L'Isle Adam

10:30p.m. Adorazzjoni Komunitarja sal-11:30p.m.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com