Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Jum Ġesu' Redentur fit-tbatija tiegħu taħt it-toqol tas-Salib

Jum Ġesu' Redentur fit-tbatija tiegħu taħt it-toqol tas-Salib

It-Tlieta 15 t'April 2014

6:00p.m. Talba tar-Rużarju

6:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa

7:00p.m. Pellegrinaġġ bl-istatwa devota ta' Ġesu' Redentur bis-sehem tal-Fratelli tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp u l-Komunita tal-Patrijiet Franġiskani. Dan il-pellegrinaġġ jgħaddi minn dawn it-toroq: San Ġużepp, L'Isle Adam, Santu Wistin, Saqqajja, Kbira, San Pawl. Fit-tmiem il-Pellegrinaġġ isir Mument ta' Talb u tingħata qima lit-Tifkira Qaddisa tal-Għuda tas-Salib.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com