Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Ħadd il-Palm

Ħadd il-Palm

Il-Ħadd 13 t'April 2014

10:00a.m. Tberik taż-Żebbuġ quddiem il-Kappella Ta' Duna. Purċissjoni Solenni f'ġieħ Sidna Ġesu' Kristu Sultan.

10:15a.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni

7:00p.m. Lejla Kateketika taħt il-Patroċinju tal-Wisq Rev. Patri Sandro Overend O.F.M., Ministru Provinċjali fl-okkażjoni ta' għeluq il-100 Sena mit-twaqqif f'Malta tal-Provinċja ta' San Pawl Appostlu tal-Patrijiet Franġiskani. Organizzata mill-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp bis-sehem tal-Banda Dekana u Ċittadina L'Isle Adam u bil-koopereazzjoni tal-Komunita' tal-Patrijiet Franġiskani.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com