Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Tifkira ta' Marija Addolorata

Tifkira ta' Marija Addolorata

Il-Ġimgħa 11 t'April 2014

Filgħodu ċelebrazzjoni tal-Quddiesa: fis-6:330a.m., 7:30a.m., u 9:00a.m.

5:00p.m. Via Sagra

5:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa

6:15p.m. Purċissjoni bl-istatwa devota ta' Marija Addolorata organizzata mill-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp bis-sehem tal-Fratelli u l-Komunita' tal-Patrijiet Franġiskani. Il-Vara tkun merfugħa mill-Bandisti tal-Banda L'Isle Adam. Din i-purċissjoni tgħaddi mit-triqat: San Ġużepp, L'Isle Adam, Santu Wistin, Saqqajja, Kbira u San Pawl. Wara l-Purċissjoni issir Quddiesa bl-omelija.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com