Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Grazzi

Ir-Rettur, Direttur Spiritwali u l-Uffiċjali tal-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp jixtiequ jirringrazzjaw lil kulħadd tal-Festa Kbira u Sabiħa li ġiet iċċelebrata bl-akbar dinjita’ fir-Rabat tal-Imdina f’ġieħ l-Patrijarka San Ġużepp Patrun tal-Knisja Universali. Ringrazzjament lis-Sagristan, Moderatur tal-Festi Esterni, Komunita’ tal-Patrijiet Franġiskani, Għaqda Mużikali L’Isle Adam, Għaqda tan-Nar 19 ta’ Marzu, Kunsill Lokali Rabat, Mdina u Mtarfa, Supretendent u Pulizija tad-distrett, lil dawk kollha li ħadmu fl-armar tal-Knisja u tat-toroq, dawk kollha li offrew donazzjonijiet kif ukoll lil dawk kollha li attendew bi ħġarhom għall-festa.

Grazzi lil kulħadd tas-suċċess miksub fil-festa.
San Ġużepp ta’ Qalb Safja Itlob Għalina

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com