Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

It-Tielet Jum tat-Tridu

L-Aħħar Jum tat-Tridu

It-Tnejn 17 ta' Marzu 2014

Fil-5.30 p.m. Għasar Kantat.

Fis-6.00 p.m. Quddiesa Konċelebrata, immexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Aldo Cavalli, Nunzju Appostoliku.  Prietka tat-Tridu u wara Kurunella ta’ San Ġużepp, kant tal-Innu u Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika. 

Fit-8.30 p.m. Il-Banda Ċittadina u Dekana L’Isle Adam tagħmel marċ li jibda minn taħt l-Ark fi Triq San Pawl u jgħaddi minn dawn it-toroq: Bir il-Ljun, Doni l-Qadima, Flats, Doni, San Bartilmew, Zondadari, Santu Wistin, Pjazza L’Isle Adam, San Ġużepp u San Pawl fejn jintemm quddiem il-Każin. Fejn isir Logħob tan-Nar minn fuq il-bejt tal-istess Każin.

Fit-8.00 a.m. u fl-12.00 p.m. Ħruq ta’ Murtali u Murtaletti.
Fit-tmiem taċ-Ċelebrazzjoni fil-knisja jsir ħruq ta’ Murtali, Kaxxa u Murtaletti.
Fid-9.15 p.m. Ħruq ta’ Murtali, Murtaletti, Blalen, Murtali tal-Kulur u Kaxxa tal-Kulur.

 

Third day of prepartion ‘Triduum’

Monday 17th March 2014


At 5.30 p.m. Chanting of the Vespers.
 
At 6.00 p.m. A Holy Mass with a special sermon dedicated to St. Joseph celebrated by Rev. Rev. Kan. Dr Joseph Sultana Archpriest of the Collegiate and Basilica at Għarb, Gozo. Liturgical Hymn dedicated to St. Joseph, chanting of the Hymn of St. Joseph, Antiphone and Eucharistic Celebration. 

At 8.30 p.m. A band march by our local Musical Society L’Isle Adam Band A.D. 1860 starts from St. Paul’s Street, just under the wooden triumphal arch. This March continues through the following streets Lion’s Well, Mill, Old Doni, Flats Area, Doni, St. Bartholomew, Zondadari, St Augustin, L’Isle Adam Square, St. Joseph and we end in St. Paul Street in front of the premises of the L’Isle Adam Band Club. 

At 8.00 a.m. and at 12.00 p.m. Aerial fireworks are let off. There will also be a consecutive display of aerial fireworks at the end of the Liturgical Celebrations that take place in the church of St. Mary of Jesus, including flares and crackers. 

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com