Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

L-Ewwel Jum tat-Tridu

L-Ewwel Jum tat-Tridu

Is-Sibt  15 ta’ Marzu 2014

Fil-5.30 p.m. Għasar Kantat.

Fis-6.00 p.m. Quddiesa Konċelebrata.  Prietka tat-Tridu mill-Wisq Rev. Mons. Joseph Sultana, Arċipriet tal-Parroċċa tal-Għarb – Għawdex. Kurunella ta’ San Ġużepp, kant tal-Innu, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Fit-8.30 p.m. Kunċert Ġenerali tal-Marċi mill-Banda L’Isle Adam fis-sala tal-Każin tal-istess Għaqda Mużikali, f’Palazzo Xara.

Fit-8.00 a.m. u fl-12.00 p.m. Ħruq ta’ Murtali u Murtaletti.

Fit-tmiem taċ-Ċelebrazzjoni fil-knisja jsir ħruq ta’ Murtali, Kaxxa u Murtaletti.

First day of prepartion ‘Triduum’

Satuarday 15th March 2014

At 5.30 p.m. Chanting of the Vespers.

At 6.00 p.m. A Holy Mass with a special sermon dedicated to St. Joseph celebrated by Rev. Rev. Kan. Dr Joseph Sultana Archpriest of the Collegiate and Basilica at Għarb, Gozo. Liturgical Hymn dedicated to St. Joseph, chanting of the Hymn of St. Joseph, Antiphone and Eucharistic Celebration. 

At 8.30 p.m. The Annual General Musical Concert of Anthems and Marches from the L’Isle Adam Band Club at the Reception Hall of Palazzo Xara. This year the Musical Society L’Isle Adam is presenting a new set of Marches. 

At 8.00 p.m. and at 12.00 p.m. Aerial fireworks are let off. 
There will also be a consecutive display of aerial fireworks at the end of the liturgical celebration held at the Church. 

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com