Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Ftuħ tal-Festa u Ħruġ tal-Vara

Ftuħ tal-Festa u Ħruġ tal-Vara

Il-Ħadd 9 ta' Marzu 2014

Fis-6.00 p.m. Quddiesa mmexxija mill-Wisq Rev. Gwardjan Patri Pawl Galea O.F.M., Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem r-reffiegħa tal-istatwa ta’ San Ġużepp. Wara jsir kant tal-Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika. Jingħata l-mandat lir-reffiegħa tal-istatwa. u jitwassal l-Appell tal-Festa u jsir il-ħrug solenni tal-istatwa ta’ San Ġużepp fil-knisja.
Fit-8.00 p.m. Riċeviment għall-Membri u l-Bandisti tal-Għaqda Mużikali L’Isle Adam, fis-Sala tal-Każin, f’Palazzo Xara.
Fit-8.00 a.m. u fl-12.00 p.m. ħruq ta’ murtali u murtaletti.
Waqt il-ħrug tal-istatwa fil-knisja, jsir ħruq ta’ kaxxa, murtali u murtaletti.


Beging of Feast and Taken out the Statue

Sunday 10th March 2014

At 6.00 p.m. Holy Mass is celebrated by the Rev. Father Guardian Paul Galea O.F.M., Spiritual Director of the Archconfraternity of St. Joseph, takes place in the presence of the statue-bearers who undergo the ritual of being given the responsibility of carrying the statue. The official announcement of the celebrations takes place and then the statue is taken out solemnly from the oratory and placed in the Church of St. Mary of Jesus. 

At 8.00 p.m. Reception for the bandsmen and members of the L’Isle Adam Band Club, held at the Reception Hall of Palazzo Xara.
At 8.00 a.m. and at 12.00 p.m. Aerial fireworks are let off. There will also be a consecutive display of aerial fireworks while the statue of St. Joseph is placed in the Church of St. Mary of Jesus, including flares and crackers.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com