Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Is-Seba' u l-Aħħar Erbgħa ta' Devozzjoni Lejn San Ġużepp

Is-Seba' u l-Aħħar Erbgħa ta' San Ġużepp

L-Erbgħa 12 ta' Marzu 2014

Fil-5:30pm Rużarju, Kurunella u Talba lil San Ġużepp

Fis-6:00pm Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa tal-Aħħar Erbgħa tiġi mmexxija mir-Rev. Patri Albert Micalleff O.F.M bil-prietka mir-Rev. Dun George Schembri. Vestizzjoni tal-Fratelli u Konsorelli ġodda. Kant tal-Antifona, Barka Sagramentali u Kant tal-Innu Popolari.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com