Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Il-Ħames Erbgħa ta' Devozzjoni Lejn San Ġużepp

Il-Ħames Erbgħa ta' San Ġużepp


Ġewwa is-Santwarju Nazzjonali ta' San Ġużepp Inkurunat Rabat-Mdina

Fil-5:30pm Rużarju, Kurunella u Talba lil San Ġużepp

Fis-6:00pm Rev. Patri Ġużeppi Camilleri O.F.M. immexxi ċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa bil-prietka mir-Rev. Dun George Schembri. Kant tal-Antifona, Barka Sagramentali u Kant tal-Innu Popolari
 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com