Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

L-Ewwel Erbgħa ta' Devozzjoni Lejn San Ġużepp

L-Ewwel Erbgħa ta' San Ġużepp


Ġewwa is-Santwarju Nazzjonali ta' San Ġużepp Inkurunat Rabat-Mdina

Fil-5:30pm Rużarju, Kurunella u Talba lil San Ġużepp

Fis-6:00pm Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa li tiġi mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Pawl Galea O.F.M., Direttur tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp. Il-prietka mir-Rev. Dun George Schembri. Kant tal-Antifona, Barka Sagramentali u Kant tal-Innu Popolari

Fit-8:00pm Pasta Night mis-Sezzjoni Żgħażagħ L'Isle Adam ġewwa Bottegin Palazzo Xara
 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com