Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Mill-Maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu

Għeżież,

Bħalissa fil-maħżen tal-Armar 19 ta’ Marzu tar-Rabat qed issir ħidma kbira b’risq il-Festa Għażiża għalina r-Rabtin tal-Kbir Ġlorjuż Patrijarka San Ġużepp Patrun tal-Knisja Universali. Din il-ħidma qed issir grazzi għall-Fratelli fi ħdan l-Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp.

Pilandri u Trofej Triq San Pawl

Matul l-aħħar tlett snin ingħata bidu għar-restawr tal-Pilandri u Trofej li jintramaw fi Triq San Pawl. Matul din is-Sena qed issir ix-xogħol fuq tlett Pilandri oħra mis-Sur Joseph Falzon. Ix-xogħol fuq il-ġarra tal-Pilandri qed jintkompla mis-Sur Twanny Muscat. Is-Sur Michael Agius qed ikompli ix-xogħol fuq il-forma tat-Trofej li bħalissa wasal fil-fażi finali dik li jaħdem il-lastiku minħabba l-fibre. Is-Sinjuri Kevin Galea u Felix Galea qedgħin jaħdmu fuq is-suklatura ġdida li ser ikollhom bżonn dawn it-trofej.

Restawr ta’ Statwi

Kif rajna fl-aħħar sena din is-sena ukoll qed jintkompla r-restawr tal-Istatwi. Matul l-aħħar xhur is-Sur Michael Agius ħadem fuq l-Istatwa tal-Profeta Ġermija. Din l-istatwa kellha bżonn ta’ restawr kbir għalhekk is-Sur Agius ħadem bl-aktar mod professjonali biex l-istatwa reġgħet ħadet il-ħajja. Is-Sur Michael Agius flimkien mas-Sur Arthur Vassallo qed ikomplu jirrestawraw l-Anġli li jiġu armati fit-Triq San Ġużepp.

Restawr tal-Ark Trijonfali

Il-Ħames sena fuq ir-restawr tal-Ark Trijonfali li jintrama f’tart Triq San Pawl. Matul dan is-snin is-Sur Charles Dimech ħa ħsieb ir-restawr tant u tant bzonnjuż tal-Ark. Wasalna fl-aħħar ftit jekk Alla jrid għall-festa 2013 narawh kważi kollu lest. Din is-Sena tkompla ix-xogħol fuq  l-Arkata ta’ naħa waħda fejn bl-ikbar dedikazzjoni inqalet l-ikultura kollha u sar injam ġdid. Matul il-ġimgħat li ġejjien ser issir analizi tal-kuluri li bihom ser jitlibbes dan l-Ark.

Manutennzjoni fuq Fustuni tat-Toroq

Is-Sur Joseph Muscat qed jieħu ħsieb il-fustuni li jintraw fit-toroq tagħna r-rabtin matul il-ġranet tal-festa. Bħalissa qed jieħu ħsieb il-Fustuni li jintramaw fi pjazza Saqqajja, Toroq Doni u Doni l-Qadima.

Ħidma għas-Santwarju u l-Knisja

Matul din is-Sena s-Sur Bernard Schembri s-Sagristan tas-Santwarju ħadem fuq l-Leġiji, Spallieri u Brazzi tal-Linef.

Kruċetti tal-Arbli

Ilha tinħass il-ħtieġa li jitkomplew l-Kruċetti tal-Arbli. Għalhekk is-Sur Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni ħa ħsieb li jkompli dan ix-xogħol fuq il-fibre taħt id-direzzjoni tas-Sur Charles Dimech. Ix-Xogħol taż-żebgħa ser issir mis-Sinjuri Dominic Chetcuti u Andrew Spiteri.

Bandalori tal-Gran Mastri

L-Għaqda Mużikali L’Isle Adam qed taħdem fuq sett bandalori ġodda tal-Gran Mastri li ser jintramaw fi Misraħ is-Saqqajja kemm fil-Festa ta’ San Ġużepp u kemm fl-Imnarja. Dawn il-Bandalori qedgħin issiru taħt id-disinn tas-Sur Dominic Chetcuti. Ix-Xogħol fuqhom qed issir mis-Sinjuri Neville Muscat, Adrian Żahra, Dominic Chetcuti, Andrew Spiteri, Jeremy Debono u Victor Grech. Il-Ħjata tagħhom qed issir mis-Sinjura Josephine (Jessie) Vassallo.

Pavaljuni Triq il-Kbira

Din hija r-raba’ sena ta’ ħidma fuq l-Pavaljuni li jkunu armati fi Triq il-Kbira. Sett pavaljuni ta’ tmienja li qedgħin issiru mis-Sinjuri Paul, Giovanni u Frances Cassar tal-Colomba Flag Makers tal-Belt Victoria Għawdex. Dan is-sett wasal fl-aħħar tnejn tiegħu li jekk Alla jrid narawhom lesti matul il-festa tas-Sena li ġejja. B’Hekk fir-Rabat ikollna l-Isbaħ sett pavaljuni li ġew imfaħħra minn kulħadd u bir-raġun. Ix-Xogħol fuq l-pumi sar mis-Sur Michael Agius kif ukoll l-induratura tagħhom qed issir mis-Sur Frans Vella. Il-lasti tagħhom li qed issiru ġodda ukoll grazzi għas-Sur Serafin Buhagair. Dan il-proġett huwa grazzi għal Rev. Patri Adrijian J. Cachia OFM.

Għeluq

Ma din il-lista ta’ persuni hemm bosta persuni oħra li jaħdmu mingħajr ma jidhru. Barra minhekk hemm persuni li jieħdu ħsieb jarmaw it-toroq u mhux imsemmi hawn fuq. Għalhekk minn qalbi nirringrazzja lil kulħadd tal-għajnuna kbira tiegħu. Għaliex kieku ma tkunx il-ħidma ta’ kulħadd la ssir ir-restawr u l-anqas l-armar.

Kif qedgħin taraw f’dan l-artiklu tinduna mill-ewwel li ħidma hija waħda kontinwa’ u meħtieġa għaliex b’hekk biss inkomplu nsaħħu l-festa tal-Patrijarka San Ġużepp. L-għajnuna hija meħtieġa u bzonnjuża. Għalhekk dawk kollha li jixtiequ jgħatu l-għajnuna tagħhom merħba bihom. Hemm diversi modi ta’ għajnuna dik manwali u dik finanzarja biex insosnu dan kollha matul sena sħiħa ikollna bżonn eluf kbar ta’ Ewro għalhekk aħna nħallu f’din San Ġużepp u f’idejkom għeżież devoti ta’ San Ġużepp.

Grazzi

Viva San Ġużepp u l-Ġużeppini

Adrian Żahra Moderatur tal-Festi Esterni.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com