Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Vittmi Rabtin li mietu matul it-Tieni Gwerra Dinjija
L-imsemmija Arċikonfraternità se tfakkar ukoll il-Vittmi Rabtin li mietu matul it-Tieni Gwerra Dinjija, nhar il-Ħadd 11 ta’ Novembru 2012, f’jum it-Tifkira. Fejn fl-10.15 a.m. se ssir Quddiesa b’suffraġju għar-ruħhom, fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Minuri tar-Rabat bis-sehem tar-rapprezentanti tal-Għaqdiet Reliġjużi u Soċjali Rabtin Wara se jsir Korteo minn quddiem l-istess knisja sa quddiem il-Monument li jfakkar dawn il-Vittmi fi Ġnien Howard, fejn issir ċelebrazzjoni ta’ tifkira quddiem l-istess Monument.
 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com