Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Jum il-Parroċċa tal-Imdina

9.30am - Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa bis-sehem tal-Unions tal-Haddiema, organizzata mit-Taqsima Pastorali  fid-Dinja tax-Xogħol tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

10.15am - Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Konċelebrata fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù,  mir-Rev.mu Patri Jose’  Rodriguez Carballo O.F.M., Ministru Ġeneral.

7.30pm - Purċissjoni Stazzjonali bl-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat mill-Katidral tal-Imdina għall-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesu’. Bis-sehem tal-Fratellanzi ta’ San Ġużepp kif ukoll tal-Baned Ġużeppini flimkien maqgħuda f’Banda mużikali waħda, fejn matul il-purċissjoni jindaqqu Innijiet Sagri lil San Ġużepp. 

Hekk kif il-purċissjoni tasal fil-pjazza tal-Parroċċa jingħata salut billi jinħarqu murtali u murtaletti sad-dħul tal-purċissjoni fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com