Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

FL-EWWEL ERBGĦA TAX-XAHAR

Fl-okkażjoni tas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena:

LAQGĦA TA’ TALB MADWAR SAN ĠUŻEPP GĦALL-FRATELLI U L-KONSORELLI TAL-ARĊIKONFRATERNITÀ TA’ SAN ĠUŻEPP

NHAR L-ERBGĦA 3 TA’ AWWISSU 2016

FL-EWWEL ERBGĦA TAX-XAHAR: JUM IDDEDIKAT LIL SAN ĠUŻEPP

Fis-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani - Rabat

Fis-6.30p.m. Rużarju Meditat u Barka Sagramentali.

Fis-7.00 p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fejn fiha ssir katekeżi

mir-Rev. Patri Allister Marija Aquilina O.F.M. Conv.

Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni jsir il-bews tal-Bastun tal-istatwa ta’ San Ġużepp Inkurunat.

Jieħu sehem il-Kor Santa Klara tal-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tar-Rabat flimkien mas-St. Martin’s Choir tal-Baħrija.

Wara ssir Bibita fil-ġnien tal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani.

KULLĦADD MISTIEDEN

  ara ritratti
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com