Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Servizzi tal-Fratelli
Servizzi tal-Fratelli
SERVIZZ TAL-FRATELLI FL-OKKAŻJONI TAL-FESTA TA’ SAN ĠUŻEPP

Bħala Fratell fi ħdan l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp inti mitlub sabiex tieħu sehem f’dawn is-servizzi reliġjużi fl-okkażjoni tal-Festa f’ġieħ il-Kbir Glorjuż Patrijarka San Ġużepp:

Is-Sibt 16 ta’ April – Lejlet il-Festa:
Dak in-nhar inti mitlub li tkun fis-sagristija tas-Santwarju ta’ San Ġużepp fil-5.30 p.m. sabiex tieħu sehem fit-Translazzjoni li toħrog mill-istess Santwarju fis-6.00 p.m.

Il-Ħadd 17 ta’ April – Jum il-Festa:
F’dan il-jum inti mitlub li tkun fis-Santwarju ta’ San Ġużepp fis-7.30 a.m. sabiex fit-8.00 a.m. immorru l-Imdina proċessjonalment għall-Kapitlu tal-Katidral.
Filgħaxija fis-6.30 p.m., inti mitlub ukoll sabiex tkun fl-istess Santwarju biex tilbes u tieħu sehem fil-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp, li toħrog fis-7.00 p.m.
  ara ritratti
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com