Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

It-Tieni Jum tat-Tridu
It-Tieni Jum tat-Tridu

Il-Ħamis 14 ta’April

It-Tieni Jum tat-Tridu

8.00 a.m. u 12.00 p.m. Ħruq ta’ Murtali u Murtaletti.

9.30 a.m. Quddiesa bl-omelija għall-anzjani mmexxija mir-Rev. Fr. Joe Barbara M.S.S.P. Wara tingħata tifkira lill-anzjani.

3.30 p.m. Adorazzjoni quddiem Ġesù espost fis-Sagrament tal- Ewkaristija.

5.30 p.m. Għasar Kantat.

6.00 p.m. Quddiesa Konċelebrata. Prietka tat-Tridu, Kurunella ta’ San Ġużepp, kant tal-Innu, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Fit-tmiem taċ-Ċelebrazzjoni fil-knisja jsir ħruq ta’ Murtali, Kaxxa u Murtaletti.

8.15 p.m. Marċ mill-Banda Ċittadina “Sliema”. Xħin il-Marċ jasal fi Triq Indri Borg jiġi nawgurat l-Ark li jintrama f’dik it-triq, li għadu kemm ġie restawrat.

  ara ritratti
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com