Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

L-Ewwel Jum tat-Tridu
L-Ewwel Jum tat-Tridu

L-Erbgħa 13 ta’ April

L-Ewwel Jum tat-Tridu

8.00 a.m. u 12.00 p.m. Ħruq ta’ Murtali u Murtaletti.

5.30 p.m. Għasar Kantat.

6.00 p.m. Quddiesa Konċelebrata. Prietka tat-Tridu mir-Rev. Kan. Kappillan Dun Marc Andrè Camilleri, Kurunella ta’ San Ġużepp, kant tal-Innu, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Fit-tmiem taċ-Ċelebrazzjoni fil-knisja jsir ħruq ta’ Murtali, Kaxxa u Murtaletti.

8.30 p.m. Kunċert Ġenerali tal-Marċi Ġodda mill-Banda L’Isle Adam fis-sala tal-KaŻin tal-istess Għaqda Mużikali, f’Palazzo Xara.

  ara ritratti
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com