Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Mill-mahzen tal-Armar 19 ta' Marzu

Restawr tal-Istatwa ta' Daivd

Matul l-ahhar jiem tlest rrestawr fuq l-istatwa tal-Profeta Izaija f'din il-gimgha nghata bidu ghar-restawr tal-Profeta David li tant huwa mehtieg. Grazzi lil membri tal-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp li jhhamlu dan ix-xoghol gratis u mill-qalb.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com