Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Awguri lil Parroċċa tar-Rabat

"Jiena ngħodd kollox bħala telf ħdejn il-qligħ kbir li hemm filli nagħraf lil Kristu Ġesù Sidi; minħabba fih ridt li nitlef kollox, u ngħodd kollox bħala knis, biex nirbaħ lil Kristu, u nkun ninsab fih” (Fil 3,8-9).

L-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp flimkien mall-Membri u l-Komunita' Ġużeppina tar-Rabat tal-Imdina jawguraw l-Festa t-Tajba lir-Rabtin kollha fl-okkażjoni tal-Festa Titulari f'ġieħl-Martirju tal-Apposttlu Missierna San Pawl Patrun ta' Malta. Awguri lilParroċċa San Pawl, Rabat, Kumitat Festi Esterni Corpus u San Pawl, Soċjeta San Pawl u Banda Konti Ruġġieru, Żgħażagħ Rabtin Pawlini kif ukoll lilKumpless Tan-Nar San Pawl Rabat Malta AD 1990li din is-sena qed ifakkru l-25 sena tal-Kamra.

Awguri meta ningħaqqdu flimkien inkunu ġisem wieħed fi Kristu.

"Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll, lkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lhud sew Griegi, sew ilsiera sew ħielsa, u lkoll xrobna minn Spirtu wieħed" 1 Korintin 12:12-13

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com