Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Ringrazzjament

Ringrazzjament wara l-Festa ta' San Ġużepp u l-Festi tal-Ġimgħa l-Kbira.

Ir-Rettur flimkien mal-Uffiċjali tal-Arċikonfraternita' ta' San Ġużepp jixtiequ jirringrazzjaw lil kulħadd tas-suċċess miksub kemm fil-Festa ta' San Ġużepp iċċelebrata bl-akbar solennita' u manifestazzjoni fit-toroq f'Marzu 2015 kif ukoll il-festi fl-okkajoni tal-Ġimgħa l-Kbira 2015.


F'temp ta' tlett ġimgħat saru festi kbar bis-sehem ta' bosta persuni, l-għajnuna kienet importanti ħafna u saret minn diversi persuni. Grazzi lil kulħadd


Rigrazzjamenti oħra immorru lil Gwardjan Patri Martin Coleiro OFM, Ex-Gwardjan Patri Stephen Magro OFM u Fraternita' Franġiskana, GħaqdaGħaqda Muzikali L'Isle Adam A.D. 1860 Rabat tal-Imdina, Għaqda tan-Nar 19 ta' Marzu, Korp tal-Pulizija kif ukoll diversi servizzi oħra.

Grazzi lil kulħadd.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com