Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Jum il-Passjoni u l-Mewt ta' Sidna Ġesu' Kristu

Il-Ġimgħa 3 t’April 2015:

Ġimgħa l-Kbira:

Niċċelebraw l-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu ‘Dan hu l-Kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m’għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal-ħbiebu.’ (Ġw.15:12-13)

7:30a.m. Kant tat-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u l-Uffiċċju tal-Qari. 12.00p.m. Tingħalaq il-Knisja. 2:30p.m. Via Sagra. 3:00p.m. Ċelebrazzjoni Solenni tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Richard Stanley Grech OFM, Ministru Provinċjal: Qari tal-Kelma t’Alla, Adorazzjoni tasSalib Glorjuż u tqassim tal-Ewkaristija. 
5:30p.m. Purċissjoni bl-istatwi tal-Passjoni organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Patrijiet Franġiskani u l-Banda Dekana u Ċittadina L’Isle Adam. Il-Purċissjoni tgħaddi mittriqat: San Pawl, Karrijiet, Mużew, Vjal Santu Wistin, Saqqajja, il-Kbira, u San Pawl.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com