Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Ħamis ix-Xirka

Il-Ħamis 2 t’April 2014:

Ħamis ix-Xirka:

Niċċelebraw it-Twaqqif tal-Ewkaristija Mbagħad ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasmu, newwillulhom u qal:“Dan hu ġismi li jingħata għalikom; agħmlu dan b’tifkira tiegħi.” Hekk ukoll wara l-ikla ħa l-kalċi u qal:“Dan il-kalċi huwa l-Patt il-Ġdid b’demmi, id-demm li jixxerred għalikom.” (Luqa 22,19-20)

7:00a.m. Kant ta’ Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u l-Uffiċċju tal-Qari 
6:00p.m. Talba tar-Rużarju 
6:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni bir-Rit tal-Ħasil tar-Riġlejn immexxija mir-Rev. Patri Martin Coleiro OFM. Wara t-Tqarbin issir il-Purċissjoni bl-Ewkaristija għall-Altar tal-Adorazzjoni fis-Santwarju ta’ San Ġużepp. 8:30p.m. Isiru s-Seba’ Viżti organizzati mill-Każin tal-Banda L’Isle Adam. 
10:00p.m. Adorazzjoni Komunitarja sal-11:00p.m.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com