Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Tifkira ta' Ġesu' mgħobbi bis-Salib

It-Tnejn 30 t’Marzu 2015:

Jum Ġesù Redentur fit-tbatija tiegħu taħt it-toqol tas-Salib

6:00p.m. Talba tar-Rużarju 
6:30p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Richard Stanley Grech OFM, Ministru Provinċjal.
7:00p.m. Pellegrinaġġ bix-xbieha devota ta’ Ġesù Redentur organizzat mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp bis-sehem tal-Komunità Franġiskana u tal-Fratelli tal-Arċikonfraternità. Dan ilpellegrinaġġ jgħaddi minn dawn it-toroq: San Ġużepp, SantuWistin, Saqqajja, il-Kbira, San Pawl. Fit-tmiem il-Pellegrinaġġ isir Mument ta’ Talb u tingħata qima lit-Tifkira Qaddisa tal-Għuda tas-Salib Imqaddes

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com