Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Sibt u Ħadd il-Palm

Is-Sibt 28 ta’ Marzu 2015: 

Lejlet Ħadd il-Palm 

‘Waslet is-siegħa li fiha Bin il-Bniedem ikun igglorifikat, jekk il-ħabba tal-qamħ tmut, tagħmel ħafna frott’ (Ġw.12:23-24)

5:30p.m. Via Sagra 
5:45p.m. Talba tal-Għasar tas-Solennità 
6:00p.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mir-Rev. Patri Martin Coleiro OFM

Il-Ħadd 29 ta’ Marzu 2015: 

Ħadd il-Palm 

Niċċelebraw id-Daħla ta’ Sidna Ġesù Kristu f’Ġerusalem u Jum il-Missjoni fl-Art Imqaddsa

9:30a.m Tberik taż-Żebbuġ quddiem il-Kappella Ta’ Duna. Purċissjoni Solenni f’ġieħ Sidna Ġesù Kristu Sultan. 
9:45a.m. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni mmexxija mir-Rev. Patri Joseph Ciappara OFM Illum fil-Quddies kollu ssir il-ġabra b’risq l-Art Imqaddsa. 
7:00 p.m. Lejla Kateketika taħt il-Patroċinju tal-Wisq Rev. Patri Richard S. Grech OFM, Ministru Provinċjal, fiha jagħmel Katekeżi. Il-Lejla Kateketika hija Organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp bis-sehem tal-Banda Dekana u Ċittadina L’Isle Adam u bil-koperazzjoni tal-Komunità tal-Patrijiet Franġiskani. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali ‘Ulied Sant’Anna’ ta’ Wied il-Għajn

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com