Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

L-Aħħar Erbgħa f'ġieħ San Ġużepp

L-Aħħar Erbgħa f’ġieħ San Ġużepp

L-Erbgħa 11 ta’ Marzu

Fil-5.30 p.m. Rużarju, Kurunella u Talba lil San Ġużepp.

Fis-6.00 p.m. Quddiesa Konċelebrata mmexija mir-Rev. Patri Marcellino Micallef O.F.M., Vigarju Provinċjali bil-prietka mir-Rev. Dun Dillon Bugeja. Fejn fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Fratelli u l-Konsorelli ġodda fi ħdan l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp. Wara jsir il-kant tal-Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com