Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Tifkira ta’ Santa Tereża ta’Avila fid-devozzjoni tagħha lejn San Ġużepp

Tifkira ta’ Santa Tereża ta’Avila fid-devozzjoni tagħha lejn San Ġużepp

It-Tnejn 9 ta' Marzu

Fid-9.15 a.m. Quddiesa għat-tfal tal-iskejjel Rabat Primary A u Rabat Primary B.

Fis-6.00 p.m. Quddiesa mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Emanuel Schembri O.C.D., Provinċjal tal-Patrijiet Karmelitani Skalzi, fl-okkażjoni tal-500 Sena mit-Twelid ta’ Santa Tereża ta’Avila (1515-2015) – Duttura tal-Knisja u Fundatriċi tal-istess Ordni tal- Karmelitani Skalzi. Fejn se tiġi mfakkra fid-devozzjoni kbira u profonda tagħha lejn San Ġużepp.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com