Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Seba’ erbgħat ta’ devozzjoni f’ġieħ San Ġużepp - Is-Seba’ Erbgħa
Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Pawl Galea O.F.M., Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp bis-sehem tal-Komunità Ġużeppina tar-Rabat. Organizzati mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp fis-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani – Rabat tal-Imdina Kull nhar ta’ Erbgħa, matul dawn l-Erbgħat fil-5.30 p.m., jingħad ir-Rużarju, Kurunella u Talba lil San Ġużepp. Fis-6.00 p.m., Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Konċelebrata fejn fiha ssir il-priedka mir-Rev. Kan. Dun Karm Attard, kant tal-Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.
 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com