Untitled Document
Untitled Document
  Attivitajiet
   
 
  Facebook

Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin

Jum it-Tifkira tal-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin

Nhar l-Erbgħa 12 ta’ Novembru, fis-6:00pm l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp se tfakkar il-Fratelli u l-Konsorelli Mejtin Membri tagħħa; b’Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Konċelebrata bl-għasar kantat b’suffraġju għar-ruħhom fis-Santwarju Nazzjonali ta’ San Ġużepp Inkurunat fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù tal-Patrijiet Franġiskani. Din il-Quddiesa se tiġi mmexxija mir-Rev. Gwardjan Patri Stephen Magro O.F.M., Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Kor San Franġisk t'Assisi. Fejn wara jsir ukoll it-teberik tal-fdalijiet tal-Fratelli u Konsorelli Mejtin fil-Kannirja li tinsab taħt l-istess Santwarju.

 
     
  ara ritratti
  ara vidjos
 
 
Untitled Document

RF Designs - http://designs.robertoformosa.com